Sợi các loại

Dây thun

Dây quai dệt

thông tin liên hệ
Mr. Động

0902066788 - 01234066788

Ms. Hương
- 0912415086

Sợi cường lực

Sợi PP cường lực
Sợi PP cường lực
Sợi PP cường lực
Sợi PP cường lực
Sợi Poly cường lực
Sợi Poly cường lực
Sợi Poly cường lực
Sợi Poly cường lực