Sợi các loại

Dây thun

Dây quai dệt

thông tin liên hệ
Mr. Động

0902066788 - 01234066788

Ms. Hương
- 0912415086

Sợi Polyester

Sợi polyester
Sợi polyester
Sợi polyester
Sợi polyester
Sợi polyester
Sợi polyester
Sợi polyester
Sợi polyester